Jacobskerk verleden, heden en toekomst

Midden in Winterswijk staat fier de Jacobskerk, een statig bouwwerk, een rustpunt voor velen, onlosmakelijk verbonden met het Winterswijkse centrum. Een rijksmonument met een rijk verleden. Nog altijd worden op zondag erediensten gehouden, ook zijn er tal van andere activiteiten in de kerk. Twee kosters regelen de randzaken rondom de Jacobskerk en houden de agenda bij. Kan de kerk op deze manier voortbestaan? Hoe zien de toekomstplannen er uit voor dit prachtige culturele erfgoed?

 

Tekst en foto’s: Van de redactie

In de Jacobskerk worden nog altijd erediensten gehouden op zondagen, naast openstellingen en tal van activiteiten. De kosters Anita Visser en Hanneke Hoitink zijn beheerders van de Jacobskerk en houden de agenda bij. “Dat doen we ook voor de Zonnebrinkkerk”, vertelt Hanneke. We wandelen door de Jacobskerk, de sfeer is sereen. Het enorme orgel, het stiltecentrum waar mensen een kaarsje kunnen branden, de vele Bijbelse teksten, de fraaie muurschilderingen die zijn blootgelegd op de hoge gewelven, het prachtige altaar en het doopfont, de historie is bijna voelbaar. Anita geeft aan: “De kerk is op verschillende momenten geopend, de Vrienden van de Jacobskerk regelen dat. De toren van de kerk, die in 2018 nog grondig is gerestaureerd, kan worden beklommen. We merken dat het niet uitmaakt of mensen gelovig zijn of niet, men kan hier tot rust komen, opgaan in de sfeer, genieten van het prachtige interieur. Dat wil de Jacobskerk ook zijn, de trots van Winterswijk, open voor iedereen.” 

Activiteiten
Koster Hanneke vertelt: “Tijdens openstellingen verwelkomen we zo’n 20.000 bezoekers per jaar, van over de hele wereld. Er worden hier boeken verkocht, af en toe houden middenstanders een modeshow, de kerk kan worden gehuurd voor concerten, fotoreportages en veel denkbare activiteiten na overleg met ons. We zijn ook een officiële trouwlocatie. Als er ietwat ongebruikelijke vragen binnenkomen bespreken we dat altijd met de kerkenraad.” De activiteiten zorgen voor inkomsten die nodig zijn voor het onderhoud van het rijksmonument. “We hebben een ‘offerblok’, daarin kunnen bezoekers een vrije gift doen.” 

Toekomst
De zondagsdiensten en activiteiten geven niet voldoende middelen om het monumentale gebouw te onderhouden. Henk Korenberg, scriba van de de Protestantse Gemeente Winterswijk (PGW), geeft uitleg: “De zondagsdiensten brengen kosten met zich mee. Daarbij slinkt het ledental van de PGW en daarmee slinken ook de inkomsten uit de bijdragen van de leden.” Op de vraag hoe de kerkenraad de toekomst ziet luidt het antwoord: “De verwachting is dat het ledental zodanig zakt dat het niet gerechtvaardigd is om twee kerkgebouwen te bezitten en te onderhouden. De PGW zal wellicht op de lange termijn de Zonnebrinkkerk afstoten. De PGW wil de Jacobskerk overdragen aan een (nog op te richten) stichting, die als nieuwe eigenaar verantwoordelijk wordt voor de sluitende exploitatie. De PGW zal voor de kerkdiensten de Jacobskerk huren van de stichting. Als het ledental zodanig zakt dat ook de Jacobskerk een maatje te groot wordt en daarmee ook te duur, dan zullen de zondagse bijeenkomsten in Den Angang plaats kunnen vinden.”

Uitstel
Bij een monumentaal gebouw zoals de Jacobskerk zullen telkens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de orde zijn. Korenberg geeft aan: “Op dit moment is er een eigenlijk hoognodige restauratie van de fresco’s in de Jacobskerk nodig. De financiering hiervan is nog lang niet rond, daardoor wordt de restauratie uitgesteld.Hij vervolgt: “Financiering voor dergelijke onderhoudskosten zal moeten plaatsvinden met subsidies en uiteraard met een eigen bijdrage van de PGW. Gezien het toekomstperspectief van het dalende ledental gaat het op termijn niet meer lukken om die eigen bijdrage te leveren.”

Bekijk andere artikelen

arrow_upward