Molenaars verlaten de Sevink Molen

Met tegenzin hebben de vrijwillig gediplomeerde molenaars onlangs de Sevink molen verlaten. Ze zijn er als molenaarsgroep niet meer welkom, waardoor ze niet meer kunnen malen op de Sevink molen. 

Wat speelt is een geschil met het stichtingsbestuur van de Sevink molen. Molenaar Rob Holweg hierover: “Bij monde van stichtingsvoorzitter de heer Helder is ons de toegang tot de molen ontzegd. Omdat wij als molenaars van de Sevink niet konden instemmen met uitsluiting van een van ons als vrijwillig molenaar.”

De acht mensen van de molenaars-vrijwilligersgroep hadden een uniek project gerealiseerd. “Sinds 2014 maalden we gecertificeerd. Wij voldeden als team aan de hygiënecode voor molens en ambachtelijke maalderijen, malend voor menselijke consumptie. Dat hielden wij met onze inzet in stand. Het traject dat daarvoor nodig was hebben we met veel inzet doorlopen in de jaren 2013-2014.”  Door het ontstane geschil is de groep nu niet meer in staat dit te continueren en betreurt, dat na zoveel jaren vrijwillige inzet het behoud van een gecertificeerd maalvaardige Sevink molen wordt beëindigd. 

Voor het drietal molenaars Rob Holweg, Roel van Suilichem en Gerrit Hemink was uitsluiting van een vrijwillig gediplomeerde molenaar met een lange staat van dienst onverteerbaar. “Wij hebben daarom de Sevink molen met pijn in ons molenhart verlaten en kunnen geen meel meer leveren.”  

In Winterswijk was de Sevink de enige molen die puur op de wind, zonder elektriciteit, met de molen voor menselijke consumptie maalde. “Helaas is dat nu ten einde. We hebben heel veel plezier gehad, hard gewerkt en een fantastische tijd gehad op de Sevink molen. We bedanken de vrijwilligersgroep, en de afnemers voor de afname van de molenproducten van de Sevink

Reactie Sevink molen 

Het bestuur van Stichting Sevink molen herkent zich niet in de geschetste situatie. “Wij hebben altijd veel waardering gehad voor het werk van de molenaars en dit zal dan ook worden voortgezet, zoals ook de verkoop van meel. Behalve de molenaar waarmee wij de samenwerking hebben beëindigd, zijn de molenaars welkom op onze molen. Hen is de toegang tot de molen niet ontzegd.” Inmiddels zijn vijf mensen van de molenaarsgroep bezig met een herstart van de molenactiviteiten. “Wij hebben begrip voor de solidariteit, die de twee gediplomeerde molenaars tonen voor hun ontslagen collega, maar we hopen, dat hen dat er niet van weerhoudt om ook solidair te zijn met hun oud-collega’s,” zo laat de nieuwe molenaarsgroep in een reactie weten. Zo gauw de coronamaatregelen het toelaten, worden er weer bezoekers rondgeleid in de Sevink molen.
 

Bekijk andere artikelen

arrow_upward