Lef boven gemak Loes ten Dolle: ‘hoge boom voor D66’

D66-fractievoorzitter Loes ten Dolle is 26, werkzaam als fractie- en communicatiemedewerker van de D66 Provinciale Statenfractie en daarnaast ook als ambtelijk secretaris van de nieuwe ondernemingsraad van het Streekziekenhuis. Ze stelt zich voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar weer beschikbaar als lijsttrekker.

Tekst: Betty Wassink

“Ik heb een goede politieke sensibiliteit opgebouwd,” zo schrijft ze over zichzelf op de website van de landelijke D66 waarvoor ze op de kandidatenlijst stond afgelopen Tweede Kamer verkiezingen. De kans dat ze nu kamerlid wordt is heel klein. Vooralsnog vervolgt ze haar politieke loopbaan in de Winterswijkse gemeenteraad. Ze is kandidaat voor het D66 lijsttrekkerschap in 2022.

 

Lef boven gemak

Gepassioneerd verklaart Loes haar credo ‘Lef boven gemak’. “Ik vind dat er soms te gemakkelijk over dingen heen wordt gestapt met een houding van ‘het zal wel’. Bij tijd en wijle worden zaken niet uitgesproken; misschien omdat men in de politiek bang is voor alle reacties, wat tegenwoordig heel gemakkelijk gaat op social media. Ik ga liever voor lef, ondanks dat het wel heel vervelend is om negatieve reacties over je heen te krijgen. Maar ik zit daar niet om populair te zijn of leuke reacties te krijgen. Ik zit in de raad om het goede te doen voor Winterswijk. Dat is niet altijd gemakkelijk en daarom moet je daar af en toe gewoon lef voor hebben. Lef om je te kunnen en durven uitspreken.”

 

Twee banen

Loes staat eigenlijk constant in de ‘power modus’ zeggen mensen in haar directe omgeving. Ze beaamt het lachend: “Ja, ik sta altijd ‘aan’ en ga voor honderd procent of meer als het moet.” Ze combineert haar politieke werk met twee banen. Ze werkt voor de Provinciale Statenfractie van D66 in Arnhem en daarnaast is ze sinds februari werkzaam voor ‘haar’ favoriete ziekenhuis SKB. “Voor 24 tot 30 uur per week ben ik ambtelijk secretaris van de nieuwe ondernemingsraad die er is gekomen na de defusie. Ik heb me natuurlijk heel hard gemaakt voor de organisatie SKB en dat ik daar nu onderdeel van mag zijn, vind ik wel bijzonder.” Door haar werk bij de statenfractie zijn de lijnen kort. Is dat belangrijk in de politiek? “Ja, dat denk ik wel. Ik scheid de petten uiteraard, maar het is wel fijn om het netwerk op orde te hebben.”

“Ik sta altijd ‘aan’ en ga voor honderd procent of meer als het moet.”

Steunfractie

Haar kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap moet nog door de D66 leden bekrachtigd worden. “Iedereen kan zich nu nog kandidaat stellen en ik weet niet of er andere kandidaten zijn. Maar ik krijg al wel steunverklaringen uit onze achterban. Halverwege juni gaat de stemming open.” D66 Winterswijk is fors gegroeid de afgelopen jaren, zowel in aantal leden als politiek actieve mensen. De eenmansfractie wordt ondersteund door een steunfractie van ongeveer tien mensen, in leeftijd variërend van 16 tot eind 70. “Een mooie mix; een heel diverse, inclusieve fractie,” zo vindt Loes. “Zonder hen kan ik het ook niet. Ik ben heel blij met ons hechte team, waarin iedereen met volle energie continue bezig is. Loes is dan wel het gezicht, maar er staan echt heel veel mensen achter, die ook heel hard werken.”

 

Transparantie

Het speerpunt van D66 Winterswijk blijft transparantie en bestuur. “Dat had ik de afgelopen jaren als opdracht en daar hebben we ook echt wel wat successen behaald, zoals met betrekking tot de Kleiput en het streekziekenhuis SKB en verschillende initiatiefvoorstellen. We hebben wat dat betreft in de raad wel voor vernieuwing gezorgd.” Loes ten Dolle was naar eigen zeggen de eerste ooit die in de Winterswijkse raad een initiatiefvoorstel heeft ingediend. “De twee D66 initiatiefvoorstellen die we hebben ingediend zijn allebei ook unaniem door de raad aangenomen. Je hoort wel eens zeggen, dat je met één zetel niet slagvaardig kan zijn. Maar als je wat wil, moet je er hard voor werken en dat is wat je doet met initiatiefvoorstellen.”

 

Hoge bomen

Op de vraag of ze vindt, dat haar inzet is beloond antwoordt Loes: “Ik hoop, dat de beloning komt bij de verkiezingen, maar dat is niet waarvoor ik het doe. Ik doe dingen alleen vanuit de intrinsieke waarde waarvan ik denk ‘dit is goed voor Winterswijk’, anders doe ik het niet. En dat is niet altijd leuk, is ook mijn ervaring.” Ze heeft een broertje dood aan ‘gedoe’ in de raad, waardoor de goede sfeer wordt aangetast. “Wij zijn te allen tijde van ‘hard op de inhoud’ en ‘zacht op de persoon’, en dat is wel eens zoekgeraakt de afgelopen tijd in de raad. Ik blijf het continue op allerlei manieren benoemen. Dat is wel de minder leuke kant, net als de rotzooi die je soms via email krijgt. Inderdaad: ‘Hoge bomen vangen veel wind’ en ik ben graag een hoge boom.”

winterswijk.d66.nl

/d66winterswijk

Bekijk andere artikelen

arrow_upward