Gemeente verkoopt ‘oude Badhuis’

Op 20 april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het pand aan de Kloksteeg 26, ooit gebouwd voor de functie van badhuis en sinds 1973 in gebruik bij de Skinny Binny Club, te verkopen aan de jongerensociëteit, die het pand graag in eigendom wil hebben om noodzakelijke investeringen te doen.

Van de redactie (bron: B&W-nota) Foto: Betty Wassink

Leden van de Skinny Binny Club (SBC) hebben het door hen gehuurde pand in de achterliggende decennia opgeknapt en ingericht: de binnenkant voor eigen rekening, de buitenkant in samenspraak met en met bijdragen van de gemeente.

 

Vernieuwing

“Het pand moet dringend verbouwd worden om te kunnen voldoen aan de eisen van geluids- en warmteisolatie en ook moet sanitair, elektra en verwarming vernieuwd worden. De SBC wil dit zelf doen, maar die investering dan wel in hun eigen pand doen en niet in een gehuurd pand,” zo wordt in de betreffende nota van B&W een van de argumenten omschreven. Het besluit om het pand te verkopen past in het beleid van de gemeente om gemeentelijk vastgoed dat niet meer nodig is om in eigendom te behouden, waar mogelijk af te stoten. De gesprekken over verkoop lopen al sinds 2014, maar door steeds wisselende besturen bij SBC kwam besluitvorming niet verder. Het huidige SBC-bestuur en de leden zijn nu zover dat ze dit graag wil afronden. SBC is sinds 1973 altijd een lage huur in rekening gebracht voor het pand, dat in matige staat van onderhoud verkeert. Aan de kavel met horecabestemming is een prijs toegekend van 275 euro per vierkante meter. Omdat het onderhoud in de bijna 50 jaar voor een belangrijk deel door de huurder is verricht, is voor de waardebepaling van het gebouw uitgegaan van de jaarhuur (ruim 2800 euro) met een lage ‘kapitalisatiefactor’. De verkoopprijs is vastgesteld op 87.500 euro.

 

Bijna definitief

Er is een concept-koopovereenkomst opgesteld en getekend volgens de gemeentelijke stukken. “Zodra de financiering definitief is afgerond kan de akte passeren.” De Skinny Binny Club laat halverwege mei desgevraagd weten, dat – tot het moment dat de aankoop definitief is – een reactie van hun kant nog even op zich laat wachten.

/skinnybinnyclub

/skinnybinnyclub

Bekijk andere artikelen

arrow_upward