Boer’nleu in oorlogstied, hoe actueel geschiedenis kan zijn

Al sinds 1923 brengt toneelvereniging Ons Genoegen uit het Woold ieder jaar in het tweede weekend van februari een toneelstuk op de planken in Verenigingsgebouw Juliana. Meestal zijn dit blijspelen, kluchten en komedies, maar in 2020 wilden de leden weer eens een serieus stuk uitvoeren. Dat jaar zou Nederland 75 jaar bevrijding groots vieren en kwamen er subsidies beschikbaar om producties mogelijk te maken die anders niet uitvoerbaar zouden zijn. 


Tekst: Wim Aalderink      Foto: Wim te Selle

Dat was voor Ons Genoegen de aanleiding om een toneelstuk dat ooit door Rooks Chris (Chris Huiskamp van boerderij Rooks) speciaal voor Ons Genoegen is geschreven voor de derde keer uit te voeren. De laatste keer was bij de herdenking van vijfig jaar bevrijding. Chris was op zijn 16e een van de oprichters van Ons Genoegen en heeft met het stuk ‘Boer’nleu in oorlogstied’ Wooldse oorlogsherinneringen op één erf geplaatst. Door corona kon het in 2020 en 2021 niet worden opgevoerd. Nu gelukkig wel en het past helemaal in de viering van “1572, De Geboorte van Nederland”. Voor het eerst wordt het stuk buiten, op het erf van boerderij ’n Dröpper, opgevoerd.

Het toneelspel
De kern van het toneelspel, dat bestaat uit vier “stukskes” zoals Rooks Chris het zelf zei, is hetgeen er gebeurt in een naoberschap als één persoon voor de vijand kiest en daarin radicaliseert. De voertaal is natuurlijk het Achterhoeks, zoals dat vlak na de oorlog in het Woold werd gesproken. De hoofdpersonen vormen een gezin van vader, moeder, zoon en dochter met hun schoonzoon en natuurlijk de buurjongen die van NSB’er radicaliseert naar SS’er. Zoon en schoonzoon zijn beide dienstplichtig  en worden opgeroepen voor actieve dienst, wat de schoonzoon niet overleeft, zodat hij zijn zoon Herman nooit zal leren kennen. Zoon wordt verplicht te werken op een Duitse boerderij waar de zoons als militair naar het oostfront zijn gestuurd. Hiermee wordt de band, die er in dit grensgebied tussen Nederlanders en Duitsers bestond, duidelijk en wordt tegelijkertijd zichtbaar dat het lijden van de gewone man aan beide kanten van de grens niet zoveel verschilt.

Omdat aan het stuk zelf, dat overigens alleen door Ons Genoegen mag worden gespeeld, niet mag worden getornd en men toch de kernwaarden van het stuk wilde verbinden met het heden, heeft regisseur Henk te Brummelstroete het geplaatst in een raamwerk waarin de in de oorlog geboren Herman als opa zijn kleinkinderen vertelt wat hij heeft meegemaakt. 

De spelers
Omdat in het stuk natuurlijk ook Duitsers voorkomen, is er contact gezocht met toneelverenigingen over de grens. Gelukkig is de in Duitsland wonende Fred Kruisselbrink zowel lid van Ons Genoegen als van Bühnenspielverein EV Rhede en heeft hij goede contacten met Der Laienspielschar in Vardingholt, zodat er twaalf Duitse spelers meedoen. De buurtkinderen die luisteren naar de verhalen van opa Herman en die zo belangrijk zijn voor de raamwerkvertelling, zijn leerlingen van Basisschool Woold. De totale cast bestaat uit twaalf Nederlandse en twaalf Duitse acteurs, aangevuld met acht kinderen en daaromheen natuurlijk, naast de regisseur, alle mensen die zorgen voor aankleding, decorstukken en alle hand- en spandiensten die nodig zijn om zo’n grote openluchtproductie mogelijk te maken. De jongste speler is de inmiddels 16-jarige Sjoerd Kruisselbrink, die de zoon in zijn jonge jaren speelt. 

Toen en nu
Volgens regisseur Henk te Brummelstroete komen de kernwaarden in Boer’nleu in oorlogstied en die in het boek “De Schuilplaats” van Johanna Reiss (Annie de Leeuw) heel dicht bij elkaar. Hoe kunnen gewone mensen hun leven op orde houden in tijden van oorlog en daarna weer doorgaan met leven. Toen de oorlog was afgelopen en de joodse meisjes Sini en Annie eindelijk weer vrij naar buiten konden gaf Johan, de man die hen al die jaren met gevaar voor eigen leven had verborgen, hen de volgende boodschap mee: “Ga niet met haat de wereld in, want daar heb ik je niet voor gered!”

Kaartverkoop  Boer’nleu in oorlogstied 
De kaartverkoop verloopt via Theater De Storm.

De kaarten uit 2020 blijven geldig:
Kaarten voor 1 mei 2020 geven toegang op 29 april 2022
Kaarten voor 2 mei 2020 geven toegang op 30 april  2022
Kaarten voor 3 mei 2020 geven toegang op 3 mei 2022
Er is een extra ‘nachtvoorstelling’ op 4 mei 

Omwisselen van kaartjes is mogelijk
Kaarten die gekocht zijn bij Theater de Storm zijn daar om te ruilen. Heb je een kaartje gekocht bij de VVV of heb je er een gekregen? Dan kun je die omruilen bij Henk te Brummelstroete, tel. 0543-515827 of 06-20494001, of via email henktebrummelstroete(at)hotmail.com

www.boerenleuinoorlogstied.nl

Bekijk andere artikelen

arrow_upward