Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk

Pitch voor lokale politiek


Onlangs werden organisaties door de lokale politiek uitgenodigd hun wensen voor de aankomende bestuursperiode kenbaar te maken in een pitch. Hendrik-Jan Mensink hield een pleidooi als voorzitter van de vorig jaar opgerichte Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk, die de logiesverstrekkende bedrijven vertegenwoordigt.

Bron: pitchtekst van Hendrik-Jan Mensink Foto: PR


“Als toeristische sector werken wij hier al decennia samen met onze buren, onze vele medewerkers, collega-ondernemers in het centrum en het buitengebied, en met u als lokale overheid”, zo opende Mensink zijn tien minuten spreektijd.

Werkgelegenheid
“Een florerend centrum kan niet bestaan zonder de dag- en verblijfsgasten. De werkgelegenheid in de toeristische sector groeit sterk en onze regio kenmerkt zich als zeer gastvriendelijk. Alleen al de directe werkgelegenheid, in 2020 1.660 banen, is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in onze gemeenschap.” Mensink noemde de goede samenwerking met de gemeente van vitaal belang om structureel en langdurig in samenhang de juiste koers uit te zetten. “Wij zijn erg gelukkig met de wijze waarop 100% Winterswijk functioneert en hoe de gemeente deze organisatie ondersteunt en vragen u daarom om de komende periode extra in te zetten op de uitbreiding van middelen voor 100% Winterswijk. Voldoende budget is, juist ook na corona, broodnodig om in de huidige online wereld echt zichtbaar te zijn. Ik wil u vragen om de komende jaren oog te hebben voor de kansen die onze sector heeft.”

Seizoensverlenging
De focus moet volgens de sector liggen op het beter benutten van alle seizoenen om de potentie van de toeristische aanbieders juist in te vullen. “Het is in een prachtig gebied als het onze niet moeilijk om de hoogseizoensperiodes te vullen. De aandacht moet juist gericht worden op een aanbod van verblijf en vermaak, passend bij ons gebied en gericht op periodes waar de kansen nu nog liggen. Het verhogen van kwaliteit is een makkelijk met de mond te belijden begrip. Toch is dat niet eenvoudig in een bedrijfstak waar rendementen onder druk staan en de levenscyclus van het product korter wordt.”

Mensink benadrukte dat Winterswijk goede recreatie-ondernemers heeft, die de schouders zetten onder kwaliteitsverbeteringen van hun bedrijf en de omgeving. “Innovatieve, kwaliteit-verbeterende en seizoen-verlengende initiatieven verdienen aandacht en ondersteuning van de politiek. Daarom vragen we u om de komende jaren flink te investeren in tijd, geld en aandacht; in kansen die op tafel liggen, zoals het Steengroeve Museum. Alleen door te blijven investeren in je unieke waarden weten inwoners en bezoekers de waarden te waarderen. Wij willen met u meedenken in een lange termijn strategie waarbij de toeristenbelasting nog meer wordt ingezet op die punten waar zowel de toeristische gast als de Winterswijker baat bij heeft. Ook op dit onderdeel willen wij uw gesprekspartner zijn.”

Goede balans
Mensink benoemde, dat het unieke Winterswijkse landschap al eeuwen wordt gekenmerkt door alle partijen die dat met ziel en zaligheid gestalte hebben gegeven. “Het is in ons aller belang hier zorgvuldig mee om te gaan. We vragen de politiek oog te hebben voor de juiste balans. Een florerend dorp kan niet zonder inwoners met een baan, niet zonder de ruimte om nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen. Wat ons allen aan het hart gaat is ons prachtige buitengebied waar gewerkt, geleefd en bovenal gerecreëerd wordt. Juist in dat buitengebied moeten we blijven kijken naar de balans tussen boerenbedrijven, natuur en milieu, duurzaamheidsvraagstukken, wonen en werken en dag- en verblijfsrecreatie. Het samenspel – met oog voor elkaars belang – resulteert in een krachtig en prachtig vormgegeven buitengebied. Balansverstoring door in het oog springende landschappelijk beïnvloedende elementen is een cruciaal punt van aandacht en zorg.”

“Voldoende budget is broodnodig om in de online-wereld zichtbaar te zijn”
Overnachtingsaantallen
“Toerisme is een zeer belangrijke pijler onder onze lokale economie. De vraag naar hoe de richting, kansen en bedreigingen van de toeristische sector er binnen onze gemeente de komende jaren uitzien, is van groot belang in de besluitvorming. Wij zijn dan ook voorstander van een gedegen onderzoek naar de stand en toekomst van onze sector, opdat lukraak neergezette overnachtingsaantallen geen doel op zich zijn, maar dat de toekomstige ontwikkelingen gebaseerd zijn op gedragen en gefundeerde rapportages. Door innovatie, investeren, behoud van culturele waarden en lokale betrokkenheid werken wij als aanbieders van toeristisch recreatief verblijf samen met onze omgeving aan een uniek stuk Nederland. De inzet en vlijt van de inwoners van Winterswijk heeft ons dorp gemaakt tot wat het is. Ik wens u in de komende periode toe, dat u hieraan, in samenwerking met alle betrokken partijen, een goed vervolg gaat geven.”

Bekijk andere artikelen

arrow_upward