LEGO-bouwwedstrijd
 Molen Bataaf

In aanloop naar Open Monumentendag in het tweede weekend van september organiseert Molen Bataaf een LEGO bouwwedstrijd. Net als vele andere monumenten sluit ook Molen Bataaf aan bij het landelijke thema voor Open Monumentendag 2022: Duurzaamheid. Met de bouwwedstrijd wil de organisatie de jeugd meer betrekken bij de molens en de boeiende molentechniek.
 

Tekst: Betty Wassink             Foto: Wim te Selle

‘Duurzaam duurt het langst’ is de slogan voor de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september. In Winterswijk zullen als vanouds tientallen monumenten opengesteld worden en zijn er – ook bij diverse molens – extra activiteiten. Molen Bataaf richt haar pijlen daarbij nadrukkelijk op de jeugd.

LEGO-bouwwedstrijd
Bij de markante molen aan de Bataafseweg wordt tijdens het Open Monumentenweekend met demonstraties, enkele opstellingen en rondleidingen door de molen invulling gegeven aan het thema, met speciale aandacht voor de jeugd. Voor de jongste kinderen is er de mogelijkheid een molen te knutselen en de jeugd van acht tot en met twaalf jaar wordt opgeroepen mee te doen aan de LEGO- bouwwedstrijd. De opdracht daarbij is om thuis – geheel naar eigen ontwerp – een molen te bouwen met legosteentjes. Afmeting, vorm en techniek mogen de jonge bouwers zelf bedenken.

Verjonging
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, en dat geldt zeker voor de molens,” zo vertelt Henk te Kulve, voorzitter van de Stichting Molen Bataaf. “De beste manier om molens goed te onderhouden is door ze te laten draaien”. In Winterswijk houden tientallen gediplomeerd vrijwillige molenaars de molens draaiende. “Ook bij Molen Bataaf heeft dat net als het onderhoud van de molen, onze constante aandacht. Immers alleen op die manier kan dit cultureel erfgoed voor de toekomst behouden blijven.”  Voor Te Kulve staat als een paal boven water dat voor een duurzame toekomst van de molens altijd mensen nodig zijn die zelfstandig de molen kunnen bedienen. “We onderkennen, dat de molenwereld wel wat vergrijst en daarom zijn we ook doorlopend op zoek naar mensen die opgeleid willen worden en de molenaarsopleiding van het Gilde van Vrijwillige Molenaars willen gaan volgen.” Als aspirant molenaar kun je in Winterswijk op vier verschillende types molens terecht om veel ervaring op te doen.

Openstelling

Net als andere molens is ook Molen Bataaf regelmatig geopend voor publiek. Vrijwilligers vertellen dan graag over de techniek en de werking van de molen. Geïnteresseerden kunnen zich ook altijd bij een molen melden en vrijblijvend meekijken bij de werkzaamheden en de bediening in de molen. Te Kulve: “We kunnen de toestand van de molens alleen in stand houden door de waardering nog verder te vergroten en breed draagvlak te creëren. Daarom willen we altijd graag bezoekers op de molen en verzorgen we boeiende rondleidingen.”

Monumentendag
Het thema duurzaamheid dat is gekoppeld aan de Open Monumentendag is volgens Te Kulve een veelomvattend containerbegrip. “We vroegen ons af wat onze molen in zich heeft ten aanzien van duurzaamheid. Dat is natuurlijk dat de molen windkracht omzet in vermogen om te malen. Maar ook de houten balken die een lange Winterswijkse geschiedenis vertegenwoordigen. We hebben bij onze molen zonnepanelen en willen tijdens de Open Monumentendag ook de link leggen tussen het oude erfgoed en moderne ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Daarom zijn we ook heel content met de toezegging van het Centrum Duurzaam Winterswijk van de gemeente, om hier bij de molen informatie te geven over duurzaamheid en de mogelijkheden op dat gebied. Maar bovenal willen de jeugd bereiken met de leuke knutselactiviteit voor de kleinsten en de LEGO-bouwwedstrijd.”

“Voor het mooiste bouwwerk hebben we een geweldige prijs”

Inleveren LEGO-bouwwerk
Op vrijdag 9 september kunnen de LEGO molen-bouwwerken tussen 19:00 en 20:00 ingeleverd worden bij Molen Bataaf. De prijsuitreiking is op zondag 11 september. Voorzitter Henk te Kulve roept op om de facebookpagina van Molen Bataaf te volgen. “En bedenk ondertussen een mooi ontwerp voor een LEGO-molenbouwwerk. Het mooiste bouwwerk krijgt een mooie prijs, die we tijdig bekend maken via ons social media kanaal.”

 

www.facebook.com/molenbataaf

Bekijk andere artikelen

arrow_upward