Vergadering seniorenraad

Locatie: gemeentekantoor

De Seniorenraad Winterswijk vergadert maandagochtend 26 september van 09.30 tot 12.00  
uur in het gemeentekantoor (kamer 0.28 begane grond) en nodigt belangstellenden van
harte uit om mee te praten.

De bestuursvergaderingen van de Seniorenraad zijn openbaar en bezoekers krijgen de
gelegenheid het woord te voeren over een onderwerp aangaande de senioren in Winterswijk.
Iedereen is welkom. Op de agenda staan onderwerpen die niet alleen voor alle senioren, maar
ook voor alle inwoners van Winterswijk van belang kunnen zijn.

Bijzonderheden agenda
Vanaf 10 uur is Maaike Holtman in de vergadering aanwezig om een toelichting te geven op de
planning van werkzaamheden voor de stichting Present.
De heer Martijn van den Bovenkamp komt om het project toe te lichten over brandveiligheid in
appartementen en woningen, dat wordt uitgevoerd in zes gemeentes waaronder Winterswijk.
Om 11.00 uur is er een bespreking met wethouder Wim Wassink en beleidsambtenaar Rudi
Porskamp van de gemeente. Wethouder Wassink heeft onder andere WMO, volksgezondheid en
mobiliteit in zijn portefeuille.

Grote groep senioren
De gemeente Winterswijk telt 29.188 inwoners, waarvan 11.608 – bijna 40 procent – in
de leeftijdscategorie boven 55 jaar. (stand 1-1-2022).
De missie van de Seniorenraad is het behartigen van de belangen van die grote groep
Winterswijkse senioren en alles wat daarmee samenhangt. De Seniorenraad adviseert daartoe
gevraagd en ongevraagd de gemeente over beleidsplannen die van belang zijn voor senioren,
geeft voorlichting en adviseert ook andere instanties voor zover dat belangenbehartiging van
senioren betreft.
De Seniorenraad verdeelt de aandacht over de drie werkvelden Zorg en Welzijn, Mobiliteit en
Verkeersveiligheid en ook Wonen en Woonomgeving.

Website
Afgelopen maand is de website www.seniorenraadwinterswijk.nl vernieuwd, waardoor
de werkvelden nu ook online meer onder de aandacht komen. Ook zijn er berichten te
lezen over zelfstandig blijven wonen en mobiliteit.  
Reacties op de vernieuwde website zijn welkom: wat is goed, wat kan beter?


De volledige agenda en de concept notulen van de vorige vergadering zijn te lezen op de website
van de Seniorenraad.
Voor vragen of nadere informatie kan contact worden opgenomen met secretaris Gerard
Siebelink, tel. 0543–530 889 of via email secretariaat(at)seniorenraadwinterswijk.nl


www.seniorenraadwinterswijk.nl 

Bekijk andere artikelen

arrow_upward