De kogel is door de kerk

Meddose kerk krijgt nieuwe invulling

De Johannes de Doperkerk is letterlijk het middelpunt van Meddo. “Het zou toch prachtig zijn als de kerk in de nieuwe functie het middelpunt van ons dorp kan blijven”, zo riep de ‘Werkgroep herbestemming Kerk’ de Meddonaren drie jaar geleden op om mee te denken over de toekomst van het kerkgebouw.

In 2018 maakte de R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger, waar de Johannes de Doperkerk sinds 2010 onder valt, bekend dat uiterlijk 1 januari 2026 de kerk aan de Eredienst zou worden onttrokken en dus niet meer zou kunnen worden gebruikt door de katholieke geloofsgemeenschap.
Er moest een nieuwe bestemming voor het bijna 160 jaar oude gebouw gezocht worden. De wens van de locatieraad van de geloofsgemeenschap in Meddo om daarbij alle Meddonaren te betrekken kreeg snel vorm met een werkgroep van zeven mensen, die drie jaar geleden voor het eerst bij elkaar kwam.

Baken

Ïnmiddels zijn er belangrijke stappen gezet. Jan Lanting, voorzitter van de locatieraad en als zodanig lid van de werkgroep en werkgroeplid August Elsinghorst kijken terug op een bijzondere septembermaand. “Je sluit wel wat af.” Lanting getuigt van historisch besef als hij praat over de verandering van de kerk, waarover hij – net als de dorpsgenoten – nu wel positief gestemd is. “Het bericht dat de kerk dicht moest kwam sneller dan verwacht en we hebben als locatieraad ook wel geprotesteerd. Immers het kerkbezoek was nog wel redelijk goed, we hebben veel vrijwilligers en zijn financieel gezond. Bovendien ziet de Meddose gemeenschap de kerk als een soort baken. Gelukkig heeft de Parochie ons de kans gegeven om een andere invulling te bedenken.”

Nieuwe eigenaar

Zondag 18 september was de laatste eucharistieviering, tevens het moment van onttrekking aan de Eredienst. Wat blijft zijn woord- en gebedsdiensten en de mogelijkheid voor oecumenische diensten. Dat is ook de drijfveer van de nieuwe eigenaar, Wim Annen uit Hogeveen, die bij het eerste gesprek in Meddo al aangaf ervan overtuigd te zijn, dat er in de toekomst behoefte zal blijven aan een kerkgebouw mét een kerkelijke functie. Hij kocht de kerk van de R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger.

Nu de kerk in bezit is van Annen, die al meerdere kerken heeft aangekocht, is de functie als bezinningsruimte behouden. De lokale geloofsgemeenschap zal er als huurder gebedsdiensten houden. “Voor sommige oudere parochianen is het natuurlijk wel jammer dat niet meer een priester de mis opdraagt”, zo verwoordt August Elsinghorst gevoelens die bij sommigen leven bij deze omschakeling. “Maar het geeft ook wel een bepaalde vrijheid. De begraafplaats en het bosje daarnaast blijft van de geloofsgemeenschap en we kunnen nu aan de slag met de nieuwe invulling van de kerk.”

Informatiebijeenkomst

Eigenaar Wim Annen heeft zich op een informatie avond begin september voorgesteld aan een kleine honderd aanwezige Meddonaren en zijn doelstellingen toegelicht. Dat was een verhaal dat getuigt van tempo en power, volgens Jan Lanting, die er veel vertrouwen in heeft, dat er weer nieuw elan zal komen. “Er is iets beëindigd, maar er is vooral ook iets nieuws begonnen.”
Het kerkgebouw wordt voor diverse doelen geschikt gemaakt. Er werd op de bijeenkomst volop van gedachten gewisseld. Vele verenigingen in Meddo hebben hun accommodatie goed voor elkaar. Er werd meer gedacht aan wat er nog níet is, zoals een bibliotheek, concertruimte, mogelijkheid voor kleinkunst, kinderopvang, inloopochtenden voor senioren of een yogaruimte.  

Nieuwe impuls

Er waren veel ideeën. “Dat kan allemaal leiden tot een mooie nieuwe impuls”, aldus August Elsinghorst. “Men was het er wel snel over eens, dat de kerkbanken er uit moeten en indeling in kleinere ruimtes mogelijk te maken. Ook komt er een toiletgroep en een keukenvoorziening.” Omdat Meddo al een aantal horeca ondernemers heeft, is de afspraak dat er geen vaste horeca inkomt. “We denken ook aan de mogelijkheid van recepties van bedrijven of bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Daar is het een heel sfeervolle locatie voor. Daarbij kan de organisator dan zelf de horeca inhuren, maar dat wordt verder uitgewerkt door een nieuw team”, waarmee hij al aangeeft, dat de Werkgroep herbestemming Kerk haar taak bijna heeft volbracht. “Als werkgroep bekijken we alle ideeën die zijn geuit en vervolgens nodigen we de mensen uit, die zich spontaan hebben aangemeld voor een te vormen beheergroep. Dat is een heel divers samengestelde groep Meddose inwoners, die als team het proces verder begeleiden.”
 
Naamgeving

Er wordt nog nagedacht over de toekomstige naam voor het historische gebouw, dat uiteindelijk een moderne ontmoetingslocatie moet worden. Meddo ‘laat de kerk in het midden’, maar na 160 jaar St. Johannis de Doper is het wellicht tijd voor een passende nieuwe naam.

Bekijk andere artikelen

arrow_upward