Seniorenraad nodigt uit

De Seniorenraad Winterswijk bepleit en behartigt sinds 2005 de belangen van alle Winterswijkse senioren door onder andere de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over (beleids)plannen die van belang zijn voor de ouderen. Ook andere instanties worden vanuit de ervaring van de senioren actief benaderd en geadviseerd.


De Seniorenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden Wenters Plus, PCOB / KBO en de STOA (Stichting Ouderen Actief) en een aantal leden op persoonlijke titel.

 

 

Werkvelden

Er is regelmatig overleg met de gemeente en andere dienstverlenende instanties over onder andere de drie belangrijke onderwerpen ‘Zorg en welzijn’, ‘Mobiliteit en verkeersveiligheid’ en het thema ‘Wonen en woonomgeving’. Tevens verzorgt de seniorenraad informatie en voorlichting voor de doelgroep, de Winterswijkers van 55 jaar en ouder.

 

 

Bijeenkomst 28 november

De bestuursvergaderingen van de seniorenraad zijn openbaar en bezoekers krijgen ruim de gelegenheid het woord te voeren over onderwerpen die vooral voor de oudere Winterswijker belangrijk zijn.
De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op maandag 28 november van 9.30 uur tot 12.00 uur in de Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6.10 (Morsepoort), Winterswijk. De volledige agenda en de notulen van de vorige vergadering worden gepubliceerd op de website. Iedereen is welkom.
Voor vragen of nadere informatie: Gerard Siebelink (secretaris), tel. 0543–530889


www.seniorenraadwinterswijk.nl

Bekijk andere artikelen

arrow_upward